Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne
 • posiadanie stopnia  naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych lub pedagogiki;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności: przestępczości osób nieletnich, patologii społecznych, bezpieczeństwa jednostki i rodziny, resocjalizacji oraz cyberbezpieczeństwa;
 • posiadanie minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w obszarze przedmiotów: kryminologii, patologii społecznych, resocjalizacji, zwalczania przestępczości; cyberbezpieczeństwa;
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w formacjach mundurowych potwierdzonych między innymi minimum 10 letnią praktyką zawodową oraz doświadczeniem praktycznym w obszarze prewencji kryminalnej lub zwalczania patologii lub resocjalizacji osób nieletnich;
 • udział w dodatkowych szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • pełna dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych kilka dni w tygodniu i niestacjonarnych;
 • zaangażowanie w prace organizacyjne Uniwersytetu: 
 • udział i organizacja konferencji naukowych;
 •  znać biegle w mowie i piśmie język polski.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.