Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Wymagania: 

·        posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk  medycznych;

·        specjalizacja z zakresu chirurgii ogólnej;

·        posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;

·        publikacje naukowe z zakresu nauk medycznych;

·        doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym;

·        znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.