Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Miejsce: Radom
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Wymagania: 

·         posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk  medycznych;

·         specjalizacja z zakresu neurochirurgii;

·         posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;

·         publikacje naukowe z zakresu nauk medycznych;

·         doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym;

·         znajomość języka angielskiego.

Załączniki