Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

1.      Posiadanie tytułu naukowego doktora w zakresie językoznawstwa angielskiego.

2.      Doświadczenie na stanowisku nauczyciela akademickiego w wymiarze przynajmniej 4 letnim, w tym w nauczaniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3.      Publikacje naukowe z zakresu językoznawstwa angielskiego w czasopismach i monografiach.

4.      Doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy, w tym z Unii Europejskiej.

5.      Udokumentowane kwalifikacje/ doświadczenie w zakresie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

6.      Umiejętności organizacyjne.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.