Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Wymagania:
 posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych;
 specjalizacja z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej;
 posiadanie dorobku naukowego obejmującego zagadnienia z zakresu nauk medycznych;
 mile widziany udział w realizacji projektów badawczych, w tym grantów naukowych;
 znajomość języka obcego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.