Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Wymagania:
 posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport;
 doświadczenie badawcze związane z infrastrukturą drogową;
 doświadczenie w zakresie współpracy z otoczeniem gospodarczym;
 doświadczenie w pracach naukowo-badawczych;
 znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 znajomość języka angielskiego.