Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Wymagania:
1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych;
2. Specjalizacja z zakresu diagnostyki laboratoryjnej;
3. Posiadanie dorobku naukowego obejmującego zagadnienia z zakresu biologii medycznej, biochemii, mikrobiologii;
4. Mile widziany udział w realizacji projektów badawczych, w tym grantów naukowych;
5. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni.
6. Znajomość języka obcego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.