Adiunkt (dydaktyczny)

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Miejsce: Radom
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

1.      Posiadanie tytułu naukowego doktora w zakresie językoznawstwa angielskiego.

2.      Doświadczenie na stanowisku nauczyciela akademickiego w wymiarze przynajmniej 3 letnim.

3.      Publikacje naukowe z zakresu językoznawstwa angielskiego.

4.      Doświadczenie w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w tym prawniczych.

5.      Umiejętności organizacyjne.

Załączniki