adiunkt dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

·         posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych;

·         specjalizacja z zakresu pediatrii;

·         publikacje naukowe z zakresu nauk medycznych;

·         doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym;

·         minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;

·         znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.