Adiunkt dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Wymagania:
 posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych;
 specjalizacja z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej;
 doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym;
 minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 znajomość języka angielskiego.