Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

1.      Posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej.

2.      Doświadczenie na stanowisku nauczyciela na różnych poziomach edukacyjnych (w tym doświadczenie za granicą lub w środowisku międzynarodowym).

3.      Publikacje naukowe z zakresu literatury angielskiej.

4.      Udokumentowane kwalifikacje/ doświadczenie w zakresie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

5.      Umiejętności organizacyjne.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.