asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse
  • posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
  • zainteresowanie problematyką ubezpieczeń potwierdzone np. doświadczeniem zawodowym, publikacjami naukowymi lub tematyką pracy dyplomowej;
  • publikacje naukowe z zakresu ekonomii i finansów;
  •  doświadczenie w zakresie projektów europejskich;
  • znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
  •  znajomość języka obcego;

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.