Asystent badawczo -dydaktyczny

Wydział Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

·         posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse;

·         zainteresowanie problematyką finansów potwierdzone np. doświadczeniem zawodowym, publikacjami naukowymi lub tematyką pracy dyplomowej;

·         publikacje naukowe z zakresu ekonomii i finansów;

·         doświadczenie w zakresie działalności w kołach naukowych;

·         znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;

·         znajomość języka obcego;

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.