asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

1.      Posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej.

2.      Doświadczenie na stanowisku nauczyciela na różnych poziomach edukacyjnych.

3.      Publikacje naukowe z zakresu językoznawstwa.

4.      Doświadczenie w tłumaczeniach branżowych (w tym w tłumaczeniach biznesowych i administracyjnych)

5.      Skonkretyzowane plany rozwoju naukowego.

6.      Umiejętności organizacyjne.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.