Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Wymagania:

·         posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk technicznych;

·         ukończone studia na kierunku elektrotechnika;

·         znajomość zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii;

·         znajomość języka obcego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.