Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Miejsce: Radom
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

Wymagania:

·         posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk technicznych;

·         ukończone studia na kierunku elektrotechnika;

·         znajomość zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii;

·         znajomość języka obcego.

Załączniki