Asystent dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Wymagania:
 posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych;
 posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 specjalizacja z okulistyki;
 znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.