asystent dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia                  

20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Wymagania: 

·         posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych;

·         specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych;

·         posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;

·         znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.