Asystent dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Miejsce: Radom
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Wymagania: 

·         posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych;

·         specjalizacja z zakresu pediatrii;

·         posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;

·         znajomość języka angielskiego.

Załączniki