asystent dydaktyczny

Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Warunki podstawowe jakie powinien spełniać kandydat na w/w stanowisko: 

·         posiadanie tytułu mgra inż. w dziedzinie nauk technicznych,

·         doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,

·         dobra opinia ze studiów,

·         ukończone studia w zakresie inżynierii mechanicznej i/lub motoryzacji,

·         predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.

 

Warunki szczegółowe jakie powinien spełniać kandydat na w/w stanowisko: 

·         gotowość do pracy w zakresie rozwijania metod numerycznych, symulacji przepływów i wymiany ciepła,

·         znajomość pakietów obliczeniowych typu CFD, programów do grafiki inżynierskiej typu CAD,

·         mile widziana znajomość programów obliczeniowych/inżynierskich typu Mathcad, SciLab, Matlab,

·         mile widziane doświadczenie w modelowaniu i weryfikowaniu modeli numerycznych w zakresie procesów spalania w silnikach spalinowych,

·         mile widziane zobowiązanie do prowadzenia badań naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.