Asystent

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Wymagania:
1. Ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie wychowania fizycznego lub sportu.
2. Posiadanie uprawnień trenerskich w zakresie wybranej dyscypliny sportu.
3. Posiadanie licznych uprawnień instruktorskich w zakresie instruktora sportu i instruktora rekreacji ruchowej.
4. Posiadanie doświadczenia dydaktycznego, organizacyjnego lub/i popularyzatorskiego w zakresie nauk o kulturze fizycznej.
5. Posiadanie dodatkowych kompetencji przydatnych w pracy dydaktycznej.
6. Umiejętność pracy z wykorzystaniem urządzeń i środków IT.
7. Udział w sprawach administracyjnych i organizacyjnych Katedry i Wydziału.
8. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
9. Zainteresowanie pracą naukową.
10. Zaangażowanie, sumienność.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.