Profesor badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Wymagania:
 posiadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk medycznych;
 doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunku
lekarskim z przedmiotu embriologia;
 posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 publikacje naukowe z zakresu nauk medycznych;
 znajomość języka angielskiego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na informatyk@uthrad.pl