Profesor badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Miejsce: Radom
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Wymagania: 

·         posiadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk medycznych;

·         specjalizacja z zakresu hematologii;

·         doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunkach medycznych z przedmiotu choroby wewnętrzne z zakresu hematologii.

·         publikacje naukowe z zakresu nauk medycznych;

·         znajomość języka angielskiego.

Załączniki