PROFESOR badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Wymagania: 

·         posiadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk medycznych;

·         specjalizacja z zakresu medycyny sportowej;

·         doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunkach medycznych z przedmiotu medycyna sportowa;

·         publikacje naukowe z zakresu nauk medycznych;

·         znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.