profesor badawczo dydaktyczny

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

 posiadanie tytułu profesora – dyscyplina naukowa: informatyka/informatyka techniczna i telekomunikacja;
 doświadczenie dydaktyczne;
 udokumentowany dorobek w dyscyplinie informatyka/informatyka techniczna i telekomunikacja;
 doświadczenie w pracach naukowo-badawczych;
 znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 znajomość języka obcego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.