profesor uczelni (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

·         posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 48 ust. 2 Statutu UTH Radom dostępnego w BIP UTH Radom;

·         publikacje naukowe z zakresu psychologii;

·         doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym; preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu metodologii badań psychologicznych, metod statystycznych w  psychologii,  psychometrii, psychologii społecznej;

·         minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe;

·         doświadczenie w zakresie projektów europejskich;

·         znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;

·         prowadzenie zajęć w języku polskim;

·         znajomość języka obcego;

·         komunikatywność i wysoka kultura osobista;

·         umiejętności organizacyjne i rzetelność;

·         umiejętność współpracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.