profesor uczelni (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Miejsce: Radom
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

·         posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 48 ust. 2 Statutu UTH Radom dostępnego w BIP UTH Radom;

·         publikacje naukowe z zakresu psychologii;

·         doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym; preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii emocji i motywacji; psychologii rodziny, psychologii wychowawczej, poradnictwa rodzinnego;

·         minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe;

·         doświadczenie w zakresie projektów europejskich;

·         znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;

·         prowadzenie zajęć w języku polskim;

·         znajomość języka obcego;

·         komunikatywność i wysoka kultura osobista;

·         umiejętności organizacyjne i rzetelność;

·         umiejętność współpracy w zespole.

Załączniki