Profesor Uczelni badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Wymagania:
 posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu przy
jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 48 ust. 2 Statutu UTH Radom dostępnego
w BIP UTH Radom;
 doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunkach
medycznych z przedmiotu biochemia;
 publikacje naukowe z zakresu nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;
 znajomość języka angielskiego

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.