Profesor Uczelni badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Wymagania:  

1.     Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 48 ust. 2 Statutu UTH Radom dostępnego w BIP UTH Radom;

2.       Specjalizacja z zakresu okulistyki;

3.       Posiadanie dorobku naukowego obejmującego zagadnienia z zakresu nauk medycznych;

4.       Mile widziany udział w realizacji projektów badawczych, w tym grantów naukowych;

5.    Znajomość języka obcego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.