profesor uczelni

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 48 ust. 2 Statutu UTH Radom dostępnego w BIP UTH Radom;
2. Specjalizacja z zakresu psychiatrii;
3. Posiadanie dorobku naukowego obejmującego zagadnienia z zakresu nauk medycznych;
4. Mile widziany udział w realizacji projektów badawczych, w tym grantów naukowych;
5. Znajomość języka obcego.