Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa – Filia w Radzyniu Podlaskim

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
  • Miejsce: Radzyń Podlaski
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Warunki konkursu:

1.     Tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

2.     Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

3.     Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami w uczelni wyższej.

4.     Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku pielęgniarki w szpitalu lub innej placówce medycznej.

5.     Biegła znajomość języka polskiego.

6.     Ukończone kursy kwalifikacyjne z zakresu pielęgniarstwa.

7.     Gotowość do zatrudnienia w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II – Filia w Radzyniu Podlaskim jako podstawowym miejscu pracy .

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1.       Podanie o zatrudnienie.

2.       Życiorys zawodowy.

3.       Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i dodatkowe.

4.       Wykaz publikacji.

5.       Oświadczenie stwierdzające że Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II – Filia w Radzyniu Podlaskim będzie podstawowym miejscem pracy.*

6.       Oświadczenie kandydata że spełnia wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo
 o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 tj.)*

7.        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.*

 

*druki oświadczeń dostępne na stronie:  http://bip.akademiabialska.pl/artykuly/158/druki-do-pobrania-konkurs-rekrutacja

 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać na adres Uczelni:

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 95/97 – Kancelaria,
w zaklejonej kopercie A4 z napisem „Konkurs nr ZPG-FRP/2/2023” lub na adres e-mail: kancelaria@akademiabialska.pl w  tytule „Dokumenty aplikacyjne – Konkurs nr ZPG-FRP/2/2023” w terminie
 do 20.06.2023 r.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w miesiącu  lipcu 2023 roku.

 

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II  zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się jedynie  z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne kandydatów,
z którymi nie zostanie podpisana umowa o pracę zostaną zniszczone. Wyniki konkursu zostaną podane
do wiadomości publicznej zgodnie z art. 119 pkt. 3 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 tj.)

Załączniki