Asystent/Adiunkt z obszaru psychologii

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko

A S Y S T E N T / A D I U N K T z obszaru psychologii

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
– Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
– Prowadzenie badań naukowych;
– Przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych;
– Aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry;
– Pracę jako psycholog przy procesie rekrutacji w Biurze Doradztwa Personalnego i/lub Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii.

Wymagania:
Wykształcenie wyższe – mgr psychologii/w trakcie studiów doktoranckich w zakresie psychologii/ doktorat w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii;
Osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A, B lub C MNiSW);
– Mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej;
– Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
Chęć rozwoju naukowego;
– Wysokie zdolności interpersonalne tj. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność; 
– Zaangażowanie i inicjatywa;
– Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu;
– Dokładność, terminowość, rzetelność;
– Otwartość i umiejętność szybkiego przyswajania informacji uwarunkowana specyfiką prowadzonych projektów.

Oferujemy:
Umowę o pracę etatową z elastycznym modelem zatrudnienia corocznie adaptowanym do osiągnięć pracownika (osiągnięcia naukowe wpływają na zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych);
System premii za osiągnięcia naukowe wykraczające poza wymagania;
– Pomoc w rozwoju naukowym: wsparcie procesów awansowych (habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy; finansowanie wyjazdów na konferencje;
– Finansowanie badań z subwencji ministerstwa i środków wewnętrznych;
– Pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MEiN);
– System wewnętrznych recenzji projektów, który podnosi możliwość osiągnięcia sukcesu;
– Sprawną i szybką obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych;
Możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze, tj. realizacje grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych;
– Wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW);
– Szkolenia podnoszące umiejętności dydaktyczne.

Dla pracowników legitymujących się osiągnięciami naukowymi (publikacje w wysokopunktowanych czasopismach, granty, współpraca z gospodarką) oferujemy:
• możliwe etaty badawcze (bez obowiązku prowadzenia dydaktyki);
• indywidualnie negocjowane warunki zatrudnienia.

Oferty tj.:
CV, LM, listę publikacji naukowych oraz podpisane klauzule prosimy kierować na adres:
Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
lub bdp@wsiz.edu.pl 
z dopiskiem „Psycholog”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bdp@wsiz.edu.pl