Asystent w grupie dydaktycznej

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Termin składania dokumentów: 7.09.2022 r.

Link do formularza rekrutacyjnego:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8375c4df6
c3c42eeac566436423fe58a

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.