asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Kolegium Nauk Społecznych
Uniwersytet Rzeszowski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Termin składania dokumentów: 21.08.2022 r.

Link do formularza rekrutacyjnego:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=21296d48
29c746498132cd32f7d0abb2

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.