Asystent z obszaru Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

Asystent z obszaru informatyki

Kolegium Informatyki Stosowanej

Główne zadania i odpowiedzialności:

· prowadzenie badań naukowych w obszarze informatyki

· przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych

· prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach kolegium

· uczestnictwo w pracach organizacyjnych katedry

Poszukiwane kompetencje:

· wykształcenie wyższe (magister informatyki)

· motywacja do badań naukowych

· predyspozycje do działalności dydaktycznej

· bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć również na ścieżce angielskiej

· umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i terminowość

· wysoka motywacja do pracy, gotowość uczenia się i chęć rozwoju naukowego

· znajomość technik programistycznych lub motywacja do rozwoju w tym zakresie

Oferujemy:

· finansowanie badań z dotacji statutowej i środków wewnętrznych

· finansowanie konferencji krajowych i zagranicznych

· finansowanie korekt językowych artykułów

· współpracę z firmami reprezentującymi różne dziedziny biznesu

· wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy

· wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW)

· możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych

· pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MEiN)

· udział w szkoleniach branżowych

· system wewnętrznych recenzji projektów, który podnosi możliwość osiągnięcia sukcesu

· sprawną i szybką obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych

· dostęp do książek i czasopism, w tym możliwość szybkiego zakupienia potrzebnych materiałów

CV oraz klauzule RODO prosimy kierować na adres e-mail: bdp@wsiz.edu.pl z dopiskiem „Asystent IT”

lub na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bdp@wsiz.rzeszow.pl