adiunkt

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Instytut Pedagogiki

adiunkt (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)

pedagogika

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.