adiunkt

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

adiunkt (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)

nauki medyczne/nauki o zdrowiu/pielęgniarstwo

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.