adiunkt

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Adiunkt

nauki prawne

Instytut Nauk o Polityce i Administracji/Wydział Nauk Społecznych

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.