Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Adiunkt (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)

psychologia

Instytut Pedagogiki

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.