asystent

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

Instytut Informatyki

asystent – 2 etaty (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)

informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.