asystent

Mariusz Duda
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

asystent (grupa pracowników dydaktycznych)

nauki o zdrowiu/nauki medyczne/pielęgniarstwo

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.