asystent

Centrum Języków Obcych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Centrum Języków Obcych

asystent (grupa pracowników dydaktycznych)

filologia angielska

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.