asystent

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Asystent (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)

Pracownia sztuki

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.