Asystent dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Asystent (stanowisko dydaktyczne)

nauki o zdrowiu (pielęgniarstwo anestezjologiczne)

Instytut Nauk o Zdrowiu

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.