profesor uczelni

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Profesor uczelni

Nauki o zarządzaniu i jakości

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości/Wydział Nauk Społecznych

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.