profesor uczelni

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Profesor uczelni

ekonomia i finanse

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości/ Wydział Nauk Społecznych

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.