profesor uczelni

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Profesor uczelni

nauki o bezpieczeństwie (bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne)

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.