profesor uczelni

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Profesor uczelni

nauki o bezpieczeństwie (bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo kulturowe, filozofia bezpieczeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa)

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

WNS/11/2021

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.bip.uph.edu.pl.