profesor uczelni

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, językoznawstwo angielskie