profesor uczelni

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
Akademia Pomorska w Słupsku

INSTYTUCJA:  AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU, INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

MIASTO: SŁUPSK

STANOWISKO: PROFESOR UCZELNI (stanowisko badawczo-dydaktyczne; 1/1 ETAT)

DYSCYPLINA NAUKOWA:  NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE

DATA OGŁOSZENIA: 18.01.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM: 18.02.2021

LINK DO STRONY: http://bip.apsl.edu.pl/artykuly/507/praca-w-ap

SŁOWA KLUCZOWE: technologie informacyjne, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, sieci komputerowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Rektor Akademii Pomorskiej ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania.

Zadania:

–        prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie,

–        opracowanie wniosków i realizacja krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych,

–        prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w zakresie przedmiotów dotyczących cyberbezpieczeństwa na pierwszym i drugim stopniu,

–        praca organizacyjna na rzecz Akademii Pomorskiej,

 

Kandydat na stanowisko profesora Uczelni powinien posiadać:

a.      stopień doktora habilitowanego z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki
o bezpieczeństwie

b.      opublikowany dorobek naukowy dotyczący bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,

c.      znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem oraz technologiami informacyjnymi,

d.      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,

e.      wiedzę i doświadczenie zawodowe związane z realizacją zagadnień z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,

f.       dobrą znajomość języka polskiego.

 

III.          Dodatkowymi atutami kandydata będzie:

doświadczenie w pracy w instytucjach bezpieczeństwa,
komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
biegła znajomość języka obcego w mowie i piśmie (preferowany język angielski).