Stypendysta/tka – Doktorant/ka

Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Sopot
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu badawczego:

Egocentryzm ocen charakteru moralnego: mechanizmy, różnice indywidualne i strategie redukcji

Zrozumienie, w jaki sposób egocentryzm kształtuje oceny charakteru moralnego, jest kluczowe dla wyjaśnienia natury ludzkiej moralności. Zdobyta w projekcie wiedza pomoże w wyjaśnieniu rosnących sporów moralnych, z powodu których coraz więcej współczesnych społeczeństw doświadcza wojen kulturowych dotyczących aborcji, kary śmierci, małżeństw osób tej samej płci, imigracji czy zmian klimatycznych. Projekt wypełni krytyczną lukę w wiedzy na temat mechanizmów leżących u podstaw wpływu egocentrycznych zniekształceń na sądy moralne, skupiając się na wpływie egocentryzmu na sposób formułowania sądów moralnych na temat charakteru moralnego innych ludzi. Przeprowadzimy dziewięć eksperymentów i przetestujemy osiem hipotez, by zbadać w szczególności potencjalne mechanizmy poznawcze, indywidualne różnice oraz strategie ograniczania wpływu egocentryzmu na oceny charakteru moralnego.

Projekt NCN nr 2021/43/D/HS6/02013 (SONATA 17) kierowany przez doktora Konrada Bociana.

Stypendysta/tka – Doktorant/ka

Miejsce pracy: Sopot

Instytut Psychologii w Sopocie

Stypendium na okres 36 miesięcy

Zadania:

 • Ścisła współpraca z pozostałym badaczami zaangażowanymi w projekt, w szczególności z Kierownikiem Projektu oraz post-dokiem
 • Odpowiedzialność za całościową koordynację zadań badawczych, w tym rozwój i implementację planów badawczych, metod zbierania danych, analizy danych, strategii przechowywania danych oraz konstruowanie raportów badawczych
 • Przygotowywanie zbiorów danych do analizy i archiwizacji
 • Aktywny wkład w tworzenie recenzowanych publikacji
 • Przegląd literatury

Wymagania:

 • Dyplom magistra Psychologii
 • Status studenta studiów realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej;
 • Zainteresowania badawcze z obszaru psychologii społecznej i psychologii moralności, metodologii i statystyki, ruchu otwartej nauki
 • 1-3 lata doświadczenia w prowadzeniu projektów badawczych
 • Praktyczna znajomość psychologii społecznej i psychologii moralności
 • Doświadczenie w tworzeniu laboratoryjnych protokołów badawczych oraz umiejętność szkolenia i koordynowania osób odpowiedzialnych za rekrutację uczestników
 • Znajomość wszystkich procesów badawczych, znajomość statystyki i narzędzi statystycznych (np. SPSS, R, Jamovi)
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań z udziałem ludzi (osób badanych), np. Prolific, MTurk
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (poziom C1 i wyżej) – warunek konieczny

Link do REGULAMINU.

Oferujemy:

 • Umowę stypendialną na okres 36 miesięcy
 • Stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
 • Służbowy laptop (IOS lub Windows)
 • Przestrzeń biurową do pracy

Wymagane dokumenty:

 • CV – wymagane w języku angielskim
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu (1 strona) – również wymagany w języku angielskim
 • Opis zainteresowań badawczych i tego, jakimi tematami chciał(a)by się Pan/i zajmować, jeśli zostanie Pan/i zatrudniony/a w projekcie (maks. 2 strony) – preferowany również w języku angielskim
 • 2 listy rekomendujące/polecające
 • Skan dyplomu magistra Psychologii

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe (np. publikacje w renomowanych czasopismach) – 50% oceny końcowej
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (pozyskiwanie środków na badania, udział w projektach/grantach, warsztaty, treningi, doświadczenie w pracy badawczej, doświadczenie akademickie) – 30% oceny końcowej
 • Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań (stypendia, nagrody, wystąpienia konferencyjne) – 20% oceny końcowej

Termin nadsyłania aplikacji upływa 18 grudnia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 grudnia ​2022 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2023 r.

Skład komisji konkursowej:

 • dr Konrad Bocian – Przewodniczący Komisji
 • profesor Bogdan Wojciszke – Członek Komisji
 • Katarzyna Myślińska-Szarek – Członkini Komisji
 • Natalia Bińkowska – Pracownik Działu Personalnego, Sekretarz Komisji

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem nbinkowska@swps.edu.pl.